Tjänster

PengVin arbetar som helhetsleverantör inom IT och erbjuder även tjänster inom verksamhetsutveckling, utbildning, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur. 

Vi har lång erfarenhet från våra kunders olika verksamheter. Denna erfarenhet i  kombination med vår kunskap om informationsteknik gör att PengVin skapar affärsnytta och mervärde för våra kunder.