Branschlösningen PengVin

PengVin är ett komplett affärssystem utvecklat av och för företag inom främst järn-, bygg- och färgfackhandeln, läs mera om Bygghantering, Spannmål (Lantmannaföreningar).
 

Systemets unika branschfunktionalitet är skapat utifrån mer än 30 års erfarenhet inom branschen och över 300 kunders behov av effektiv funktionalitet.
 
Många av våra kunder är medlem i en eller flera frivilliga fackhandelskedjor vilket ställer höga krav på integration i hela värdekedjan
 
Systemet är skalbart och passar såväl den mindre handlaren till den stora koncernen med flera hundra medarbetare.