Om PengVin Affärssystem AB

PengVin Affärssystem AB utvecklar PENGVIN, som är ett ERP-system för handelsföretag. Vi har funnits sedan 1984 och vår primära målgrupp är järn-, industri- färg- och bygghandel. Vi har en hög marknadsandel inom detta segment i Sverige och Norge.

Branschen är av tradition väldigt fragmenterad med många små aktörer, men trenden går mot konsolidering och samordning vilket återspeglas i funktionaliteten i PENGVIN.  

PengVin Affärssystem har ett drygt 20-tal medarbetare och vi finns för närvarande med huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm.