Kontakta oss

PengVin Affärssystem AB
Box 16027
412 21 Göteborg
Växel 031 - 88 76 00
E-post info@pengvin.se

Besöksadress:
Ebbe Lieberathsgatan 18 c
412 65 Göteborg


Stockholmskontoret:
Måsholmstorget 3, våning 5
127 48 Skärholmen


Försäljning:
Mikael Bohlin 076-105 66 85
PAF, PengVin Användarförening, Styrelsemedlemmar

Lars Johansson, Vallberga Lantmän, 070-676 58 00, lars.johansson@vallberga.nu
Sven Örnell, Skene Järn, 0320-195 44, sven.ornell@skenejarn.se
Marie Håkansson, Fresks, 0611-837 28, marie.hakansson@fresks.se
Göran Göhlin, Göhlins Verktyg & Maskin AB, 0370-33 15 02, goran@gohlins.se
Claes Lundqvist, Flinks Järn AB, 08-672 83 06, claes.lundqvist@flinks.se
Marita Strålin, Framstegsdata, 0708-20 73 36, marita@framstegsdata.se